Kariera w PGD

nasze oferty pracy

Kariera w PGD

Magazynier

Stanowisko pracy: Magazynier

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 • Przyjmowanie towarów do magazynu i wydawanie na zewnątrz
 • dbałość o rozmieszczenie towarów w wyznaczonych miejscach
 • kompletacja przesyłek zgodnie z instrukcjami
 • utrzymywanie dobrej organizacji i porządku na magazynie
 • praca na wózku widłowym
 • inne prace magazynowe

Oczekiwania:

 • doświadczenie na stanowisku Magazyniera
 • uprawnienia na wózki widłowe
 • zaangażowanie, dokładność i sumienność w wykonywaniu obowiązków
 • umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • rozwój i doskonalenie kwalifikacji zawodowych na magazynie o najwyższych standardach jakości
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat
 • pakiet socjalny – program Multisport, grupowe ubezpieczenie zdrowotne, świadczenia z ZFŚS
 • czas pracy poniedziałek – piątek (zmiany w godz. 5.00 – 13.00 lub 13.00 – 21.00)
 • miejsce zatrudnienia Warszawa, ul. Bardowskiego 10.

Jeśli chcesz do nas dołączyć, prześlij swoje CV, klikając w przycisk aplikowania.

 

Jeśli chcesz podać dodatkowe dane, informujemy, że PGD sp. z o.o.  będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Twojej dobrowolnej zgody.  Twój udział w przyszłych procesach rekrutacji będzie możliwy tylko wówczas, gdy wyrazisz na to zgodę. Możesz w dowolnym momencie wycofać udzielone zgody

Informujemy, że Administratorem danych jest  PGD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bardowskiego 10. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji pracowników

 1. Administratorem Państwa danych jest PGD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Bardowskiego 10, 03-236 Warszawa, NIP: 5272598540. Spółka wpisana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323363dane kontaktowe Administratora: adres e-mail: rodo@merkur.com.pl.
 2. Wszelkie pytania w sprawach przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą na podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: rodo@merkur.com.pl
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydatów do pracy na podstawie przepisów Kodeksu Pracy oraz na podstawie Państwa zgody, w myśl art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w celu przechowywania danych dla potrzeb kolejnych rekrutacji oraz w przypadku podania przez Państwa szerszego zakresu danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres miesiąca po zakończeniu rekrutacji a w przypadku wyrażenia zgody także przy kolejnych rekrutacjach.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było niezgodne z przepisami prawa. Do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów do pracy. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożliwością wzięcia udziału w rekrutacji.
 9. Informujemy, że nie udostępniamy danych osobowych żadnym odbiorcom.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

wyślij swoje CV, może czekamy właśnie na Ciebie!

* - pola wymagane