Dragsbaek Margaryna Cokkie delicates

Produkt z kategorii:

Opis

DRAGSBAEK MARGARYNA COKKIE DELICATES
Posiada certyfikat RSPO stanowiący gwarancję pozyskiwania oleju palmowego wyłącznie z plantacji nieprzyczyniających się do zubożenia wartości przyrodniczych oraz z poszanowaniem praw ludzi zamieszkujących na terenach uprawy palm olejowych.

Opakowanie 10 kg.