Jakość w PGD

Dzięki monitorowaniu i ulepszaniu różnych procesów obsługi klienta zapewniamy bezpieczną i odpowiednią jakość produktów. Posiadamy następujące certyfikaty:

ISO 22000 to międzynarodowy standard systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, który może być stosowany w całym łańcuchu żywnościowym.

Akredytowana certyfikacja i rejestracja na zgodność z ISO 22000 pokazuje zaangażowanie przedsiębiorstwa w jakość i bezpieczeństwo żywności oraz wolę ciągłego doskonalenia;

Certyfikacja ISO 22000 wskazuje istnienie efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, który spełnia rygory niezależnego, zewnętrznego audytu;

Certyfikacja ISO 22000 zapewnia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa żywności.

, Jakość – PGD

Certyfikat RSPO daje gwarancję tego, że wykorzystany do produkcji olej palmowy – pochodzi z upraw nieprzyczyniających się do zubożenia wartości przyrodniczych. Jednocześnie zapewnia poszanowanie praw ludzi zamieszkujących tereny upraw palm olejowych. Certyfikacji podlegają plantacje, jak również przedsiębiorstwa, które korzystają z oleju palmowego. Łańcuch dostaw RSPO SCCS gwarantuje, że w produktach wykorzystano olej palmowy pochodzący z certyfikowanych plantacji. Certyfikacja oleju palmowego ma na celu poprawę warunków jego wytwarzania i minimalizację skutków zmian środowiskowych.

, Jakość – PGD

Certyfikat OFSS (Orkla Food Safety Standard) to Standard Bezpieczeństwa Żywności Orkla, na którym opiera się cała praca w Orkla w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Firmy objęte OFSS są regularnie audytowane przez Zespół ds. Bezpieczeństwa Żywności Orkla.

Standard OFSS opiera się na Globalnym Standardzie Brytyjskiego Konsorcjum ds. Bezpieczeństwa Żywności (BRCGS) i został rozwinięty przez Orkla w celu uwzględnienia zagrożeń, które są ważne dla działań związanych z produkcją i dystrybucją żywności.

Ponadto w Orkla wymagamy, aby wszyscy nasi dostawcy przestrzegali naszych surowych wytycznych dotyczących bezpiecznej produkcji surowców.

, Jakość – PGD